વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લી.

  • વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક આપનું સ્વાગત કરે છે.   મોબાઈલ બેન્કિંગ - અહીં ક્લિક કરો

મેનેજમેન્ટ ટીમ

સમાચાર
વાર્ષિક સામાન્ય સભા – ૦૯/૦૯/૨૦૧૫, સ્થળ – મોંઘાભાઈ હોલ, વલસાડ New*
એટીએમ કાર્ડ ૦૯/૦૯/૨૦૧૫ તારીખે શરૂ થાય છે. New*
નેટ બેન્કિંગ Coming Soon*
મોબાઈલ બેન્કિંગ ઉપલબ્ધ*
કેલ્ક્યુલેટર્સ
મેનેજમેન્ટ ટીમ
બોર્ડ મેમ્બર
હોદ્દો
રોહિતકુમાર આઈ પટેલ
સી.ઈ.ઓ.
મનીષા પી દેસાઈ
જનરલ મેનેજર
રાકેશ આર. પટેલ
મેનેજર (એડમીન/આઈ. ટી)
નિરલ કે. પટેલ
ઈડીપી ઓફિસર
મુકેશ એમ. પટેલ
નોડલ ઓફિસર
લીગલ ઓફિસર