વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લી.

 • વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક આપનું સ્વાગત કરે છે.   મોબાઈલ બેન્કિંગ - અહીં ક્લિક કરો

ઓવરડ્રાફ્ટ/કેશ ક્રેડીટ

સમાચાર
વાર્ષિક સામાન્ય સભા – ૦૯/૦૯/૨૦૧૫, સ્થળ – મોંઘાભાઈ હોલ, વલસાડ New*
એટીએમ કાર્ડ ૦૯/૦૯/૨૦૧૫ તારીખે શરૂ થાય છે. New*
નેટ બેન્કિંગ Coming Soon*
મોબાઈલ બેન્કિંગ ઉપલબ્ધ*
કેલ્ક્યુલેટર્સ
ઓવરડ્રાફટ

કેશ ક્રેડિટ \ ઓવરડ્રાફટ એકાઉંટ શું છે?

આ એકાઉંટ ની પ્રાથમિક પદ્ધતિ એ છે કે બેંકો કોમોડિટીઝ અને દેવા ની સુરક્ષા સામે નાણાં ધીરે છે. આ ખાતા ચાલુ ખાતાની જેમ ચાલે છે અને તમે તમારા બેંક ની ડિપોઝિટ કરતા પણ વધારે નાણાં ઉઠાવી શકો છો. એકાઉન્ટ ધારક ને “મર્યાદા” અથવા “ક્રેડિટ / ઓવરડ્રાફટ સુવિધા” ના ખાતામાં જમા રકમ કરતાં વધુ વધુ રકમ ઉઠાવવા માટે પરવાનગી છે.

કેશ ક્રેડિટ \ ઓવરડ્રાફટ એકાઉંટ ના પ્રકારો
 1. ડિપોઝિટ સામે ઓ.ડી.
 2. વીમો પોલીસી – આઈએનડી સામે ઓ.ડી.
 3. માલિકી – આઈએનડી સામે ઓ.ડી.
 4. બિન ખેતીલાયક સીસી – ટ્રેડીંગ – આઈએનડી
 5. સીસી – સ્વ સહાય જૂથ
 6. વેચાણ અને સપ્લાય સામે ઓ.ડી.
 7. એડવાન્સ પગાર સામે ઓ.ડી.
 8. સંકલ્પ અને હાઈપો સામે ઓ.ડી.
 9. ફર્ટીલાઈઝેર સામે ઓ.ડી.
 10. માર્કેટિંગ સામે ઓ.ડી.
 11. દુકાન/સામગ્રી સામે ઓ.ડી.
 12. સંકલ્પ સામે ઓ.ડી.
 13. ગ્રાહક સામે ઓ.ડી.
 14. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ (કેસીસી)

કેશ ક્રેડિટ\ઓવરડ્રાફટ એકાઉંટ ની સુવિધાઓ

 1. પાસબુક
 2. એસએમએસ
 3. નિવેદન
 4. આકર્ષક વ્યાજ દરો
 5. સીટીસી થી સીટીએસ
 6. એટીએમ કાર્ડ (Coming Soon)
 7. નેટ બેંકિંગ (Coming Soon)
 8. એનઈએફટી અને આરટીજીએસ
 9. મોબાઇલ બૅન્કિંગ અને આઈએમપીએસ
 10. કોઇપણ શાખામાં બેન્કિંગ

ઓનલાઇન એકાઉંટ ખોલવા માટે:

એકાઉંટ ખોલવા માટે કેવાયસી દસ્તાવેજ નો સંદર્ભ આપો